Základní:

 • AM ................................ 12.000,-Kč
 • A1 ................................. 12.000,-Kč
 • A1 – automat ............. 12.000,-Kč
 • A2 ................................. 15.000,-Kč
 • A .................................... 15.000,-Kč
 • B .....................................18.000,-Kč

Sdružený:

 • A(A2)+B ........................ 30.000,-Kč

Rozšiřující:

 • A1/A2 ............................. 4.000,-Kč (4 výcvikové hodiny + zkouška)
 • A2/A ................................ 4.000,-Kč (4 výcvikové hodiny + zkouška)

Individuální (zrychlený):

 • B .................................... 22.000,-Kč

Délka kurzu je cca 1 měsíc v závislosti na možnostech žadatele zúčastňovat se výcvikových jízd, tj. celkem 28 (nejméně 3x v týdnu 2 spojené hodiny – 2x45 min.) a konzultačních hodin, kterých musí být min. 11. Přijetí do kurzu je možné ihned po doložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti, přihlášky a uhrazení kurzovného.

Individuální kurz lze poskytnout i v nezkrácené formě, kdy délka kurzu je cca 2 měsíce, stejně jako v případě základního kurzu, opět v závislosti na možnostech a schopnostech žáka se zúčastňovat výcvikových jízd a výuky. Na rozdíl od základního kurzu, není potřeba navštěvovat výukové hodiny v plném rozsahu (36 výukových hodin), ale je potřeba se zúčastnit minimálně 11 konzultačních hodin. Teoretická příprava tedy vychází z individuálního plánu a více méně se jedná o samostudium s konzultacemi. V případě nezkráceného individuálního kurzu je cena stejná jako u základního kurzu 18.000,-Kč.

Získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel po odnětí, pozbytí řidičského oprávnění:

 • A ........................................ 4.000,-Kč (2 výcvikové hodiny + zkouška)
 • B ........................................ 4.000,-Kč (2 výcvikové hodiny + zkouška)

Kondiční jízdy:

 • A (AM,A1,A2) ............ ve městě 700,-Kč (pro naše a bývalé žáky 600,-Kč)
 • ..................................... na cvičišti 500,-Kč (pro naše a bývalé žáky 400,-Kč)
 • B ................................. 600,-Kč (pro naše a bývalé žáky 500,-Kč)

Nedostavení se k výcvikové hodině bez řádné omluvy 300,-Kč

 

Co v ceníku nenajdete, je poplatek za 1. opakovanou zkoušku, protože uděláme vše pro to, abychom Vás připravili a ke zkouškám přivedli řádně připraveného řidiče.

Může se stát, že se to nepovede, jsme jen lidi a tak u nás budete mít 1. opakování zkoušky zdarma. Za každou další opakovanou zkoušku již však budeme účtovat částku 600,-Kč, jelikož jsou s tím spojeny náklady autoškoly - použití vozidla autoškoly a přítomnost učitele. Pevně věříme, že to společně zvládneme a že k takové situaci nedojde.

Součástí ceny za kurz není správní poplatek obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti. Ten v současné době činí 700,-Kč. V případě opakované zkoušky, je správní poplatek za opakování zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test) 100,-Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,-Kč. Pokud žadatel neuspěje ze zkoušky z předpisů, není připuštěn ke zkoušce z praktické jízdy. Zkoušky je možné  opakovat maximálně 2x do 12 měsíců od první zkoušky (jsou tedy celkem tři pokusy na každou ze zkoušek – předpisy 3x, praktická jízda 3x). Pokud se to ani poté nezdaří, musí žadatel absolvovat novou výuku, nebo výcvik v plném rozsahu, podle toho, ze které zkoušky neuspěje. Poté může být opět přihlášen ke zkoušce a pokud by neuspěl ani poté, musí absolvovat celý kurz v plném rozsahu, tedy výuku a výcvik.

Cenu kurzu je možno rozložit do 2 nebo 3 splátek, přičemž první platba je vždy minimálně 6.000,-Kč nejpozději do týdne od zahájení kurzu. Poslední platbu je nutné uhradit do doby před přihlášením žáka ke zkoušce. Pokud nebude poslední platba autoškole uhrazena, žák nebude ke zkoušce přihlášen.

Jsme příjemci poukázek společnosti EDENRED.

Změna ceníku od 1. 1. 2024 přináší navýšení výcvikových hodin nad rámec stanovených zákonem (běžně 28, u nás 30).

Součástí ceny kurzovného je on-line přístup do učebnice autoškoly, tedy nemusíte si žádnou shánět, půjčovat, kupovat.