Nabízíme:

Přípravu - kurzy pro získání řidičských oprávnění pro skupiny vozidel:

AM, A1, A1-automat, A2, A, B

Řidičské oprávnění skupiny A1 –požadovaný věk 15

  • Oprávnění řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.

Řidičské oprávnění skupiny A1 –požadovaný věk 16 (možná výjimka pro soutěže)

  • Oprávnění řídit lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm. Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW. Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.
  • A1 – automat, možnost řídit vozidla této skupiny pouze s automatickou převodovkou!

Řidičské oprávnění skupiny A2 –požadovaný věk 18 (možná výjimka pro soutěže)

TUTO SKUPINU AŽ OD JARA 2022!!!

  • Oprávnění řídit motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.

Řidičské oprávnění skupiny A –požadovaný věk 24 (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)

  • oprávnění řídit motorová vozidla - motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW). Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1. Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Řidičské oprávnění skupiny B – požadovaný věk 18 let

  • oprávnění řídit motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně osmi místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny). Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

Získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel po odnětí, pozbytí řidičského oprávnění.

Kondiční jízdy našimi výcvikovými vozidly – pro naše bývalé žáky se slevou (viz. ceník)